Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov

v rozsahu e-mailová adresa („Osobné údaje“) spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 konajúcej prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1791/B a spoločnosti Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, IČO: 03086621, zapísanej v Anglicku a Walese (spoločne ako „Samsung“), ktoré budú ako prevádzkovatelia spracúvať mnou poskytnuté Osobné údaje na účely:

a to na dobu 3 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Ďalej beriem na vedomie, že Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam:

ako sprostredkovateľom povereným prevádzkovateľom.

Spracúvanie Osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému. Osobné údaje budú archivované v elektronických databázach, v ktorých budú spracované na vyššie uvedené účely. Beriem na vedomie, že mám právo prístupu k Osobným údajom podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“), právo na opravu Osobných údajov, právo na poskytnutie informácii o spracúvaní Osobných údajov, právo na likvidáciu Osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené Zákonom o ochrane osobných údajov. Som si vedomý/á skutočnosti, že poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, a že svoj súhlas môžem kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracúvanie Osobných údajov vykonané pred odvolaním tohto súhlasu. V prípade pochybností je možné obrátiť sa na spoločnosť Samsung alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na uvedeném emailu.

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná
Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána.
pin
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
The Park - V Parku 2323 / 14
148 00 Praha 4