Informácie o spracúvaní osobných údajov

Beriem týmto na vedomie spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo („Osobné údaje“) spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1791/B („Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľom Osobných údajov za účelom identifikácie a kontaktovania zákazníka Prevádzkovateľom na základe vyplneného kontaktného formulára.

Ďalej beriem na vedomie, že Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam:

ako sprostredkovateľom povereným Prevádzkovateľom.

Spracúvanie Osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému. Osobné údaje budú archivované v elektronických databázach, v ktorých budú spracované na vyššie uvedené účely. Beriem na vedomie, že mám právo prístupu k Osobným údajom podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“), právo na opravu Osobných údajov, právo na poskytnutie informácii o spracúvaní Osobných údajov, právo na likvidáciu Osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené Zákonom o ochrane osobných údajov. Som si vedomý/á skutočnosti, že poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie Osobných údajov bude mať za následok nemožnosť kontaktovanie zákazníka Prevádzkovateľom. V prípade pochybností je možné obrátiť sa na spoločnosť Prevádzkovateľa alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na uvedeném emailu.

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná
Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána.
pin
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
The Park - V Parku 2323 / 14
148 00 Praha 4