Informace o zpracování osobních údajů

Beru tímto na vědomí zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo („Osobní údaje“) společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Správce“), jako správcem Osobních údajů za účelem identifikace a kontaktování zákazníka Správcem na základě vyplněného kontaktního formuláře.

Dále beru na vědomí, že Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím společnostem:

jako zpracovatelům pověřeným Správcem.

Zpracování Osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických databázích, ve kterých budou zpracovávány pro výše uvedené účely. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k Osobním údajům podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), právo na opravu Osobních údajů, právo požadovat vysvětlení právo na likvidaci Osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Jsem si vědom/a skutečnosti, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí Osobních údajů bude mít za následek nemožnost kontaktování zákazníka Správcem. V případě pochybností je možné se obrátit Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na uvedeném emailu.

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná
Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána.
pin
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
The Park - V Parku 2323 / 14
148 00 Praha 4